Używamy własnych i zewnętrznych plików cookie w celu uzyskiwania danych statystycznych dotyczących nawigacji naszych użytkowników i ulepszania naszych usług. Jeśli akceptujesz lub kontynuujesz przeglądanie, uznamy, że akceptujesz jego użycie. Możesz zmienić konfigurację lub uzyskać więcej informacji tutaj (link do polityki ciasteczek).

Informacje prawneNa podstawie ustawy 34/2002 o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznym (LSSICE) obowiązującej od dnia12 października 2002 oraz przepisów RGPD (UE) 2016/679  o ochronie danych osobowych, EFFICOLD, S.A. z siedzibą w Ctra. Kordoba-Málaga km. 80,800, 14900 Lucena (Kordoba) I.R.M. w Kordobie, Tom 395 Ogólny, 254 Sekcja 3ª, Arkusz 66, Strona 6.298 o numerze identyfikacyjnym A14219836 będąca właścicielem strony www.edenox.com, stworzyła plik do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w którym gromadzone są dane niezbędne do wykonywania operacji na stronie EFFICOLD, S.A..
Na mocy ww. ustaw użytkownik może skorzystać z praw sprzeciwu, dostępu, sprostowania oraz anulowania i sprzeciwu w odniesieniu do wymienionych danych pod adresem proteccion.datos@edenox.com

Zakazuje się przesyłania, dystrybucji, rektyfikacji lub przechowywania, w całości lub w części, z wyjątkiem sytuacji, gdy otrzymano wyraźną oraz pisemną zgodę EFFICOLD, S.A. chyba, że ustalono inaczej. 

Logotypy EDENOX Professional oraz przedsiębiorstw należących do grupy, jak również nazwy produktów są znakami towarowymi zarejestrowanymi.

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do stron zewnętrznych, za których treść EDENOX Professional nie ponosi odpowiedzialności.

EDENOX Professional zastrzega sobie prawo, bez wcześniejszego powiadomienia, do zmiany specyfikacji oraz zdjęć produktów  jak również wszelkich innych informacji tutaj zawartych oraz nie podlega żadnego typu gwarancji.

EDENOX Professional nie ponosi odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą wynikać z kompletności, dokładności i prawdziwości tych informacji lub użytku, jaki można z nich uczynić.